Dotacja na kapitał obrotowy

Tytuł projektu: „Dotacja na kapitał obrotowy dla Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Kowalew – Dobrzyca”

Opis projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielona na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

Cel projektu: Zaspokojenie bieżących, pilnych potrzeb przedsiębiorstwa.

Okres kwalifikowalności projektu: 01.08.2020 – 31.10.2020 r.

Całkowity koszt realizacji projektu: 270 779,40 zł